Daily Archive: 9 March 2018

Wiadomości niezastąpione przy prowadzeniu firmy

W tekście znajdują się przydatne informacje potrzebne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Opisany zostanie wskaźnik rotacji należności oraz sąd internetowy i dostęp do akt. Wskaźnik rotacji należności pokazuje efektywność korzystania z należności do generowania przychodów. Wskaźnik rotacji należności pokazuje ile razy w roku przedsiębiorstwo zdolne jest do zrewaloryzowania stanu swoich należności, co w praktyce oznacza w jakim stopniu firma kredytuje swoich odbiorców.