Własna oczyszczalnia ścieków, czyli dobry sposób na czystsze środowisko

Ponieważ wody są zanieczyszczone i w niestety to my sami je zanieczyszczamy powinniśmy pomyśleć o własnym wpływie na środowisko. Spora liczba ludzi mówi, że niewiele da, gdy pojedyncza osoba chce działać ekologicznie i tu jest właśnie pies pogrzebany. Musimy zacząć działać w ramach zasady: myśl globalnie, działaj lokalnie. W chwili, kiedy nie mamy podłączenia do sieci wodociągowej, dobrze jest pomyśleć o własnej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków daje możliwość zneutralizowania ścieków tworzonych przez naszą rodzinę lub przez kilka rodzin. Wiadomo, że istnieją wytyczne prawne stworzone przez Ministra Środowiska, jednak mało osób tak naprawdę wie, na czym te regulacje polegają i jak one się mają do przydomowych oczyszczalni ścieków. Powinniśmy, więc się tym zainteresować, bo często nawet bez wiedzy nie przestrzegamy praw, które nas obowiązują.

przykład oczyszcalni ścieków

Autor: SuSanA Secretariat
Źródło: http://www.flickr.com

Na pewno dzięki przydomowej oczyszczalni ścieków będziemy funkcjonować zgodnie z panującym prawem. Jeśli chcemy żyć w czystym otoczeniu i chcielibyśmy by następne pokolenia miały pewną świadomość ekologiczną powinniśmy zrobić, co w naszych siłach, by to, co wokół było na odpowiednim poziomie. Dlatego tak istotne są zasady zrównoważonego rozwoju, o których powinno się uczyć nie tylko w szkołach, ale też w domach.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Miejskie domowa oczyszczalnia chcą doprowadzić do tego, by rozszerzyć we właściwy sposób sieć kanalizacyjną. Tego rodzaju uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dałoby możliwość skutecznego oczyszczania wód i ścieków. Oczyszczanie ścieków (więcej o tym temacie) jest podzielone na parę etapów, do głównych należy oczyszczanie mechaniczne, później biologiczne, kolejny etap to usuwanie z oczyszczonych w poprzednich etapach ścieków substancji zawierających azot i fosfor, w kolejnym etapie odbywają się chemiczne reakcje, które prowadzą do odnowy wody.

W nowoczesnych miejskich oczyszczalniach też osady ściekowe są przetwarzane. Jednak w momencie, gdy nie mamy podłączenia do tego rodzaju oczyszczalni powinniśmy sami zastanowić się nad tym czy przez brak owego podłączenia nie szkodzimy środowisku, a jeśli tak, to czy możemy to jakoś zmienić? Oczywiście podłączenie do oczyszczalni leży w gestii gminy, ale my sami też powinniśmy zadbać o swoje interesy. Trzeba pamiętać o tym, by szambo (http://ajpszamba.pl/oferta) było szczelne. Obecnie spółki dają rozwiązania pozwalające na to by mieć swoją przydomową oczyszczalnią ścieków. Jeżeli nie stać jednej rodziny na taką inwestycję dobrze jest porozmawiać na ten temat z sąsiadami, dzięki temu będziemy mieli pewność, że sami dodatkowo nie zatruwamy środowiska.