Wiadomości niezastąpione przy prowadzeniu firmy

W tekście znajdują się przydatne wiadomości potrzebne przy prowadzeniu firmy. Zdefiniowany zostanie wskaźnik rotacji należności oraz sąd internetowy i dostęp do akt. Wskaźnik rotacji należności informuje o efektywności wykorzystania należności do generowania przychodów. Wskaźnik rotacji należności wskazuje ile razy w roku przedsiębiorstwo zdolne jest do odtworzenia stanu swoich należności, co oznacza w jakim stopniu firma kredytuje swoich klientów.


Poszukujesz odpowiedź na pytanie czy e-Sąd daje dostęp do akt? Pod tym linkiem poznasz co tylko chcesz! Masa wiadomości o tej tematyce.

sąd

Autor: Mark Hillary
Źródło: http://www.flickr.com
Innymi słowy Wskaźnik rotacji należności informuje ile razy w ciągu roku obrachunkowego przedsiębiorstwo dokonuje zamiany kredytu kupieckiego na gotówkę (oblicz na: Attorn). Wskaźnik rotacji należności definiowany jest jako iloraz przychodów ze sprzedaży i przeciętnego poziomu należności. Wskaźnik rotacji należności powinien mieścić się od 7 do 10. Niski poziom wskaźnika, czyli mniej niż 7 oznacza , że poziom należności jest duży, czyli, że firma nadmiernie kredytuje swoich klientów, co oznacza długoterminowe zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach. Wartość tego wskaźnika określa się mianem cykli obrotowych oraz ich ilość (tym samym wartość wskaźnika) ma być jak największa. Przyrost ilości cykli co roku świadczy o efektywniejszym zarządzaniu należnościami. Zminimalizowanie ilości cykli obrotowych minimalizuje zdolność spółki do płacenia zobowiązań na czas, gdyż spada wtedy też jej płynność finansowa. Wysoka wartość cyklu obrotowego jest pożądana – oznacza, że firma skutecznie ściąga należności, a jej odbiorcy na czas uiszczają zadłużenie. Wskaźnik szacuje ogólną sprawność operacyjną. Podobnie jak wskaźnik cyklu regulowania należności w dniach jest to wskaźnik zróżnicowany branżowo.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

E-sąd (zobacz wycena znaku towarowego) to najtańszy i najszybszy sposób windykacji należności. Wszelkie koszty sądowej windykacji należności w Sądzie internetowym ponosi dłużnik. By złożyć pozew do e-sądu trzeba uzupełnić formularz e-pozwu oraz załączyć dowody. Potem petent otrzymuje darmową poradę oraz musi zapłacić opłatę sądową. Później adwokat kontroluje formularz. W razie konieczności radca prawny dokonuje niezbędnych poprawek, tak by roszczenia były oczywiste i sąd (komornikolesno.pl/kontakt/) internetowy wydał nakaz zapłaty danej należności. Potem radca prawny wnosi e-pozew do e-Sądu oraz prowadzi sprawę. Sąd rozpatruje pozew, a odbiorca o każdej zmianie w sprawie jest na bieżąco informowany.Po egzekucji komorniczej klient odzyskuje całość zasądzonej kwoty, całość odsetek oraz całość opłaty sądowej.