Codziennie ludzie produkują setki ton różnych odpadów.

Dużą część z nich dałoby się bez większych problemów przerobić powtórnie, lecz podstawą tego jest ich odpowiedni odbiór i przerobienie. W naszym kraju do niedawna nie przykładano większej wagi do kwestii segregacji śmieci, jednak ostatni czas to duże zmiany w tej kwestii.

Po pierwsze zaczęły to wymuszać przepisy prawne, wymagania Unii Europejskiej nakazały, aby we wszystkich krajach członkowskich przerabiano odpowiednią ilość odpadów. Dodatkowo zwiększa się społeczna świadomość, ludzie dostrzegają obecnie, że nadmierna ilość odpadów może doprowadzić do coraz większego zanieczyszczenia naszej planety.

Sporo odpadków, które są codziennie wrzucane do śmietników, można z powodzeniem ponownie przerobić (informacje na temat przydomowych oczyszczalni ścieków). Należą do nich w pierwszej kolejności szklane opakowania z kartonu i makulatura, oraz praktycznie wszystkie metale. Niestety nadal ludzie potrzebują zużywać ogromną ilość plastików, duża część z nich nadaje się do recyklingu i powinno się mieć to na uwadze wyrzucając pustą butelkę czy kubek (kubek silikonowy) po jogurcie.
Aby segregacja śmieci miała sens, to trzeba przede wszystkim już w domu je chociaż trochę przesortować, a następnie wrzucić do odpowiednich pojemników. Do tego celu można zakupić specjalny zestaw koszy, umożliwiający posortowanie w taki sposób. W większości domów najbardziej popularne są składające się z kilku części pojemniki plastikowe, do jakich wrzuca się poszczególne rodzaje śmieci (jeśli troszczysz się o ekologię koniecznie.
Najważniejsze jest, aby papieru nie mieszać z mokrymi odpadkami, bo wówczas może się stać całkowicie nieprzydatny jako wtórny surowiec. Jeśli odpady będą odpowiednio posortowane, to kolejnym etapem jest wrzucenie ich do odpowiednich koszy (informacje na temat przydomowych oczyszczalni ścieków). W większości śmietników spotyka się oddzielny kontener na śmieci mokre, czyli po prostu odpadki powstałe zwyczajnie w domu, oraz na frakcję suchą, do którego wrzuca się tworzywa sztuczne i papier.

Z reguły na szkło używane w domach są osobne pojemniki, niekiedy nawet z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe. Pamiętać też trzeba, że nie można do koszy na śmieci wyrzucać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.