Co można zrobić, jak nasz klient staje się dłużnikiem? Wynająć firmę windykacyjną? Czasem to jedyna możliwość

Zdobycie klienta przy dużej konkurencji na rynku jest niezwykle trudne, identycznie jak jego utrzymanie. Najprawdopodobniej stąd więc wiele firm uważa, iż upominanie się o zaległą płatność może wystraszyć kontrahenta i spowodować jego odejście do innego dostawcy towarów albo usług.

skąd wziąć pieniądze?

Autor: Andrius Repsys
Źródło: http://www.flickr.com

Niestety tego typu podejście jest bardzo niebezpieczne, ponieważ klient może dojść do wniosku, że nie musi śpieszyć się z zapłatą zaległej faktury a jednocześnie opóźnienie zapłaty może przeciągać się w nieskończoność. Trzeba pamiętać, iż upomnienie się o swoją należność jest normalne i zgodne z panującymi w biznesie zasadami. Każda firma powinna mieć ustalone procedury windykacyjne, polegające na reakcji na brak zapłaty już na początkowym etapie przeterminowania faktury. Polubowna forma windykacji może polegać na bezpośredniej rozmowie z klientem albo korespondencyjnym powiadomieniu go o istniejącej zaległości. Określenie nowego terminu zapłaty należności to pierwszy krok do rozwiązania problemu z nierzetelnym klientem.

Z kolei niewywiązanie się przez niego z ustaleń powinno być dość czytelnym sygnałem dla wierzyciela o nierzetelności klienta. Dalsza współpraca z taką firmą jest ryzykowna, a szczególnie stosowanie wobec niej odroczonego terminu płatności. Jeśli przypomnienia i dobra wola nie wystarczają należy skorzystać z bardziej zdecydowanego środka, co oznacza wynajęcie indykacji. Firma windykacyjna ma określone procedury na wypadek trudnych klientów, jacy niezbyt śpieszą się z regulowaniem płatności, więc jesteśmy w stanie oczekiwać dobrych wyników.

Takie procedury windykacyjne bardzo często przebiegają w ten sposób, iż dłużnik dostaje szansę.

Intryguje Cię ta kwestia? Kliknij ten link i przeczytaj, jak podchodzi do tego tematu inny autor w treści swojego artykułu!

Firma windykacyjna chce z nim porozmawiać, prezentując mu możliwości spłaty zadłużenia. Jeśli to nie poskutkuje stosuje się bardziej zdecydowane metody. Niestety, jak pokazuje praktyka, czasem te bardziej zdecydowane metody są niezbędne, by odzyskać dług dla klienta. Jednocześnie wielu jest klientów, jacy mieli tymczasowe kłopoty finansowe, a jak już się poprawia czym prędzej starają się zwrócić dług. Dla tych klientów windykacja nie jest przerażająca, bo początkowe procedury są na tyle łagodne, że dłużnik, jaki ma dobre podejście i chęć zwrotu długu, zostanie potraktowany z pełnym szacunkiem.