Zgodnie z jakimi zasadami powinno odbywać się zbieranie danych osobowych?

Dowolna osoba, która zbiera dane osobowe oraz przetwarza je, powinna legitymować się jedną z podstaw prawnych, która legitymuje tego typu proces. Poza tym wobec takich osób, których dane dotyczą, powinien być wypełniony informacyjny obowiązek.
Jeżeli mamy w zamierzeniach zbieranie danych osobowych, to zanim zaczniemy proces przetwarzania ich, powinniśmy zadbać o wdrożenie rozwiązań, które legitymują przyszły proces przerobu tych danych.

Potrzebne jest posiadanie podstawy prawnej, która określona jest w artykule 23 rozporządzenia o ochronie danych osobowych do ich przerobu. Administrator danych osobowych poza tym musi zrealizować obowiązek informacyjny, a przetwarzanie tych danych powinno się odbywać w zgodzie z zasadą adekwatności, celowości, czasowości, rzetelności oraz bezpieczeństwa. Czasami potrzebne jest zgłoszenie zbioru danych osobowych do zarejestrowania w GIODO.

Jeśli prezentowany tekst wciągnął Cię zupełnie, to sprawdź także inny polecany serwis internetowy (https://el-ksiegowosc.pl/), który na pewno zawiera podobnie absorbujące dane.

Formuła adekwatności zakłada, że osobowe dane muszą być to dane konieczne do realizacji celu, do którego zostały zebrane. Większy zasięg danych osobowych może w większym stopniu precyzyjnie i efektywnie opisać osobę fizyczną, ale to przekłada się na większą wartość tego typu danych.

zbieranie danych osobowych

Autor: Bill Abbott
Źródło: http://www.flickr.com
dziecko

Autor: Alexander Lyubavin
Źródło: http://www.flickr.com
fotos - firma

Autor: Creative Commons Uruguay
Źródło: http://www.flickr.com
Zbierane dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z celem, do jakiego zostały zebrane. Bardzo wielokrotnym naruszeniem zasady celowości jest wykorzystywanie ujawnionych w CEIDG informacji w postaci elektronicznej poczty osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą i przesyłania do niej propozycji marketingowych. Zasada czasowości związana jest z zasadą celowości i zakłada ona, że dane powinny przerabiane być tak długo, jak długo istnieje zamiar, do którego są one uzyskiwane.

Zbieranie danych osobowych w sytuacji, gdy zamiar przetwarzania ich już został zrealizowany, będzie niezgodne z prawem. Przed rozpoczęciem gromadzenia danych osobowych należałoby ustalić okres po którym te dane będą usunięte. Zebrane dane osobowe przez admina muszą być prawidłowe merytorycznie.