Jakie aspekty mogą składać się na sumę na rachunku za gaz?

W naszym kraju do ogrzewania domów, gotowania lub podgrzewania obiadów z gazu ziemnego korzysta ok. kilkanaście milionów ludzi. Dostawca tego paliwa wystawia faktury czasem przynoszące na myśl czarną magię.

mechanizmy

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Gaz ziemny wycenia się za 1 m3. Średnia opłata oscyluje pomiędzy 1,30 a 1,50 zł netto za 1m3 – w zależności od konkretnego regionu kraju i od tzw. grupy taryfowej. Sam gaz jest dosyć tani. Korzystanie z niego jest opłacalne szczególnie dla mieszkańców nowych oraz dobrze ocieplonych termicznie domów, którzy nie posiadają ani czasu, ani ochoty używać węgla lub ogrzewania elektrycznego. Powszechnie znana żółta rura jest wciąż pragnieniem znacznej liczby właścicieli domów. W praktyce opłata za gaz to suma takich czynników jak opłata taryfowa, którą rozumie się jako niezmienną miesięczną należność za sklasyfikowanie do konkretnej taryfy.

Omawiany wątek Cię zainteresował? Zatem odkryj witrynę (http://wojtaszak.komornik.pl/), gdyż odnajdziesz tam ciekawe dane, opisujące to zagadnienie.

Im jest ona niższa, tym niższa jest opłata. W ramach należności za gaz wchodzi ponadto abonament, który jest regulowany z tego powodu, że gazownia będzie dostarczać paliwo.

Uniwersytet Wrocławski

Autor: Ashley Van Haeften
Źródło: http://www.flickr.com
firma - odwzorowanie

Autor: Pirátská strana
Źródło: http://www.flickr.com
Kolejnym czynnikiem wliczającym się w skład opłaty za gaz jest opłata sieciowa stała, a zatem zryczałtowana kwota za utrzymanie sieci. Chodzi tu m.in. o różne naprawy, renowacje itp. W granicach opłaty za gaz jest jeszcze opłata sieciowa zmienna, którą należy płacić za dostarczanie gazu o konkretnych właściwościach. Na bazie zapisów jakościowych odbiorcy mają prawo stawiać pod znakiem zapytania jakość gazu oraz domagać się rekompensaty. Jeszcze innym czynnikiem jest cena gazu, zatem nettometr gazu. Jego stawka różni się zależnie od określonej taryfy i regionu kraju.

Ostatnim czynnikiem jest zużycie, które jest przedstawione w metrach sześciennych. Jest to podstawowy składnik rachunku za gaz. Dzięki niemu można porównać zużycie z poprzednim okresem rozliczeniowym.