Farmy fotowoltaiczne zyskują coraz większa popularność. Jak wyglądają etapy takiej inwestycji?

Fotowoltaika to wytwarzanie elektryczności z promieniowania słonecznego. Obecne przepisy prawne w zakresie budowy farm fotowoltaicznych nie są jednoznaczne, aczkolwiek możemy określić pewien schemat działania, który powinien przejść każdy kto chce zainwestować w farmy fotowoltaiczne.
Po pierwsze potrzebna jest odpowiednia działka, na jakiej można postawić instalację i podłączyć ją przez energetykę.

meble skórzane

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Chiny

Autor: Mark Harkin
Źródło: http://www.flickr.com

1 MW elektrownia fotowoltaiczna wraz z technicznymi odstępami potrzebuje około 2 ha niezacienionego terenu. Trzeba podkreślić, że przeważnie łatwiej jest wykonać farmy fotowoltaiczne tam, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Trzeba przygotować projekt koncepcyjny potrzebny do wniosku o przyłączenia do lokalnego zakładu energetycznego. Taki projekt ma spore znaczenie, bo wydane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć precyzyjnie określonej konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej, której nie możemy swobodnie modyfikować na etapie realizacji projektu . Jeśli posiadamy tytuł prawny do gruntu oraz warunki przyłączenia, należy rozpocząć starania w zakresie uzyskania koncesji na wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego. Taką koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zakładając, że przeszliśmy przez wszystkie wymienione kroki i starostwo powiatowe nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia robót i gmina zezwoliła na posadowienie instalacji, można przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej.

Ostatnie warunki to zgłoszenie do rejestracji na Towarowej Giełdzie Energii w celu obrotu zielonymi certyfikatami, jak również uruchomienie i odebranie elektrowni przez energetykę. Jeżeli inwestor z sukcesem przeszedł przez opisane procesy będzie mógł cieszyć się pracą swojej elektrowni.

Te interesujące wiadomości mają swą kontynuację. Pragniesz się z nią zapoznać? Zatem idź do strony (https://north.pl/czesci-agd/czesci-do-desek-do-prasowania,g779588.html) i tam ciesz się frapującymi informacjami.

/J]