nieczystości niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to te nieczystości, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, odmienne cechy i okoliczności tworzą zagrożenie dla życia, lub zdrowia ludzi, albo dla otoczenia. Mają możliwość także demonstrować cechy palne i wybuchowe. Dlatego też gospodarka nimi nastręcza ścisłego postępowania i szczególnej kurateli.