Profesjonalne ekspertyzy przyrodnicze

Aktualnie ogólnie pojęta ekologia odgrywa bardzo ważną rolę chociażby w samej tylko gospodarce wielu państw świata, w tym także i Polski. Znaczną uwagę przykłada się głównie do tego, czy konkretne inwestycje realizowane w różnych dziedzinach nie wpływają negatywnie na nasze środowisko naturalne.