Różne rodzaje i wykorzystanie papieru, co da się z niego jeszcze wyprodukować?

Papier od bardzo dawna spełnia ogromnie ważną rolę w ludzkim życiu. Stworzony kilka wieków temu, aż do dzisiejszych czasów spełnia różnorodne, ale nierzadko niezwykle istotne funkcje. Samych rodzajów papieru jest bardzo dużo, a wyróżniane są chociażby z uwagi na grubość i gęstość arkuszy papierowych. Różnorodne są też sposoby wytwarzania papieru, do większości z nich wykorzystuje się ścier drzewny. Ostatnio niezwykle często zwraca się uwagę na to, by nie wykonywać tego tworzywa z drewna, gdyż drzew na całym świecie ubywa w bardzo szybkim tempie.