Tag Archive: recykling

recykling

Recyrkulacja odpadów szkodliwych dla otoczenia jako baza do ochrony środowiska naturalnego.

Te zanieczyszczenia, które po dostaniu się do środowiska naturalnego mogłyby być dla niego zagrożeniem określa się zanieczyszczeniami niebezpiecznymi. Zanieczyszczenia takie są łatwe do spalenia, a więc podatne na samozapłon. Mogą wyróżnić się również korozyjnością, poprzez szkodliwy wpływ na różne konstrukcje. Zazwyczaj odpady niebezpieczne cechują się reaktywnością chemiczną, mogą w takiej sytuacji wybuchać albo wyemitować gazy toksyczne.