Wielka reklam na telebimach w obecnych czasach

Jaka jest efektywność reklam emitowanych na telebimach w dzisiejszych czasach? Bez wątpliwości bardzo duża. Wypływa to z kilku składników, które z pewnością powinno się poznać nieco bliżej.
Po pierwsze powinno się kierować uwagę na sam typ ekranu którym jest telebim Konin.