Tag Archive: segregowanie śmieci

segregowanie śmieci

Gospodarstwa domowe krajów rozwiniętych generują problematyczne ilości śmieci

To na ich podstawie można zresztą w dużej mierze ocenić zamożność określonego społeczeństwa. Niestety, nadprodukcja śmieci ma rzecz jasna niebezpieczny wpływ na stan środowiska naturalnego, warto w związku z tym ją możliwie jak najbardziej zredukować, między innymi przez precyzyjne planowanie zakupów i zamawianie faktycznie koniecznych artykułów. Niezbędne jest również odpowiednie segregowanie śmieci, tym sposobem na przykład papier czy plastik będzie mógł zostać użyty ponownie.