Tag Archive: tektura falista

tektura falista

Różne rodzaje i wykorzystanie papieru, co da się z niego jeszcze wyprodukować?

Papier od bardzo dawna posiada bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Stworzony wiele stuleci temu, aż do chwili obecnej pełni różnorodne, ale często bardzo ważne funkcje. Samych odmian tego tworzywa jest bardzo wiele, a rozróżniane są na przykład ze względu na grubość i gęstość arkuszy papierowych. Różne są również techniki produkcji tego tworzywa, do większej części z nich stosuje się ścier drzewny. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na to, by nie produkować tego tworzywa z drewna, ponieważ drzew na całym świecie jest coraz mniej.